Monthly Archives februar 2014

Betongulv i gildesalen

At starte i gymnasiet

Da jeg startede på gymnasiet, var der tradition for, at den nye 1.g klasse skulle holde en fest for 2.g og 3.g. Derfor skulle vi finde et lokale, et band og invitere de andre klasser. Da vi havde fundet en dato, kunne vi endelig gå i gang med at planlægge. En af mine nye klassekammerater kendte tilfældigvis et band, der gerne ville komme og spille. De havde desuden gået på selv samme gymnasium, og de ville derfor gerne give os en masse rabat. Nu manglede vi bare at lave invitationer og finde et lokale. Alle de lokaler vi havde søgt om, afviste os fordi vi var for mange og for unge. Til sidst måtte jeg søge hen til mine forældre, og de accepterede på den betingelse, at de måtte deltage i festen. Det accepterede mine klassekammerater og jeg.

Under...

LÆS MERE